Tábořiště

Krásné místo k táboření na pravém břehu malebné Sázavy. 

Provozní řád tábořiště a ceník k nahlédnutí

Místa k táboření